Alarmy do biura sklepu i domu

"Z naszymi alarmami mieszkasz bezpiecznie." Zadzwoń, zapytaj o rabat. Online: 5 osób.

alarmy DSC schematy połaczeń alarmy Satel Integra alarmy Satel Versa alarmy Satel Micra
Zobacz oferte produktów DSC Kliknij! alarmy DSC.
Zobacz schematy połączeń central DSC i Satel Kliknij! Schematy połączeń.
Zobacz oferte central Satel Kliknij! centrale Integra.
Zobacz oferte central Satel Kliknij! centrale Versa.
Zobacz oferte central Satel Kliknij! centrala Micra.

Wszystkim, którzy kupią u nas zestaw alarmowy oferujemy wsparcie techniczne.
Nasi technicy są do Państwa dyspozycji w godzinach pracy sklepu.


Nasza oferta

alarmy Satel
alarmy DSC
monitoring wideo

Podstawowe kategorie

Alarmy Satel. Centrale alarmowe Integra, Versa,
CA-10, CA-5, czujki, sygnalizatory, powiadomienia gsm. Centrale alarmowe firmy Satel, szczególnie te do większych obiektów charakteryzują się dużymi możliwościami rozbudowy i konfiguracji. Flagowym produktem tej firmy jest centrala alarmowe Integra 128 WRL. Cała oferta znajduje się w naszym sklepie Alarmy w dziale centrale Satel »

Alarmy DSC. Centrale alarmowe DSC 1616,
DSC 1404, DSC 1832, DSC 1864, DSC 4020, to urządzenia produkcji kanadyjskiej. Centrale alarmowe koncernu DSC znane są na całym świecie z niezawodności. Charakteryzuje je duża stabilność pracy i wysoka jakość wykonania. Nowe centrale DSC to HS2016, HS2032 i HS2064. Cała oferta DSC znajduje się w sklepie Alarmy w dziale centrale DSC ».

Monitoring. Kamery, rejestratory wideo i audio
do monitoringu sklepów, biur i posesji prywatnych. Rejestratory mają możliwość podglądu obrazu z kamer prez komputer PC, tablet, smartfon z każdego miejsca na świecie. W tej kategorii produktów mamy urzadzenia kilku firm. Z bardziej znanych to VTvision, MWPower, Dahua i wiele innych. Pełna oferta znajduje się w sklepie Alarmy na tej stronie »

Centrala DSC 4020ADSC 4020A

Centrale DSC to najbardziej niezawodne centrale alarmowe dostępne na naszym rynku. Producentem ich jest koncern kanadyjski z Ontario Digital Security Controls. Koncern ten posiada przedstawicielstwa handlowwe na całym świecie.
PC 4020A jest uniwersalnym i wszechstronnym elementem decyzyjno sterującym, który spełnia wymagania projektanta dowolnie rozbudowanego systemu alarmowego. Sercem systemu jest jednostka centralna o symbolu PC4020A, która łączy się z pozostałymi modułami systemu wspólną 4-przewodową magistralą komunikacyjną COMBUS. Jednostka centralna przetwarza informację i komunikuje się ze stacją monitorowania. System może zostać podzielony na maksymalnie osiem w pełni niezależnych podsystemów (od 1 do 8), do których linie dozorowe i klawiatury są przypisane zgodnie z programem określonym przez instalatora. Podstawowa 16-liniowa konfiguracja PC4020A może być rozszerzona przy użyciu modułów rozszerzeń:

PC4108A (8 linii dozorowych)
PC4116 (16 linii dozorowych)
urządzeń adresowalnych
do konfiguracji maksymalnej o 128 liniach dozorowych.

Centrala PC4020A współpracuje z modułami kontroli dostępu PC4820. Każdy moduł obsługuje 2 czytniki kart. W systemie można zainstalować 16 modułów PC4820. Do programowania oraz sterowania systemem służy klawiatura z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD-4500. Klawiatura instalowana jest w dowolnym punkcie i jest połączona z 4-przewodową magistralą komunikacyjną COMBUS. Logiczne instalowanie się manipulatora następuje w czasie automatycznego określenia jego identyfikatora. W jednym systemie może być podłączonych do 16 klawiatur LCD-4500, niezależnie od wielkości tego systemu.
Wyjście jednostki centralnej zasilające urządzenia zewnętrzne (czujniki, sygnalizatory, klawiatury itp.) może dostarczyć maks. 500 mA prądu. Jeżeli do zasilania urządzeń dołączonych do systemu potrzebna jest większa wydajność prądowa zasilacza, należy zastosować dodatkowy moduł wyjść mocy PC4204, który zawiera zasilacz 12V prądu stałego o obciążalności 1.5A i cztery programowane (58 opcji) wyjścia przekaźnikowe 2A/30VDC. PC4204 łączy się z magistralą COMBUS. Moduł ten wymaga dołączenia transformatora sieciowego o mocy 40VA, o napięciu wtórnym 16-18 V oraz akumulatora żelowego 12 V. W jednym systemie może być zainstalowanych do 16 modułów PC4204.

Dane techniczne systemu

Płyta główna
zasilanie AC 16V, 40VA
prąd ładowania akumulatora 350mA
sygnalizator -12V, maks. obciążenie ciągłe - 700mA
wyjście zasilania AUX - 12V, 500mA
wyjście programowalnego zasilacza SAUX 12V, 300mA
wyjścia PGM1 i PGM2 - dwie opcje - 12V, 50mA standard
- 12V, 170mA dla konfiguracji linii urządzeńadresowalnych
4-przewodowa magistrala COMBUS - 500mA
16 - linii dozorowych
dialer telefoniczny z nadzorem linii
uziemienie

Rozszerzenia
maksimum 128 linii dozorowych przy użyciu:
PC4108A - moduł rozszerzający - 8 linii
PC4116 - moduł rozszerzający - 16 linii
PC4164 - interfejs do urządzeń bezprzewodowych
urządzenia adresowalne rozmieszczone na 1 lub 2 liniach
16 klawiatur typu:
- LCD-4500 wer. 2.02
- LCD-4501 wer. 2.0
64 wyjścia przekaźnikowe - do 16 modułów zasilacza/przekaźników PC4204
144 wyjścia niskoprądowe
- do 9 modułów PC4216
1 interfejs szeregowy RS-232 - moduł PC4400
16 modułów kontroli dostępu PC4820 - do 32 czytników kart
- do 1000 użytkowników
- włączanie i wyłączanie systemu kartą
tablice synoptyczne :
- PC4632 - tablica 32 punktów
- PC4664 - tablica 64 punktów
moduł interfejsu głosowego ESCORT4580 wer. 1.2 (wersja angielska)

Programowanie z komputera przy użyciu oprogramowania
DLS-2 wer.- 1.3 lub DLS-3.
zdalne przez modem (np. MD-12 DSC)
lokalne poprzez adapter PC-LINK (RS232)
polskie wersje programów

Funkcje
128 programowalnych linii
- rodzaje linii: natychmiastowe, 3 rodzaje linii wewnętrznych, 3 rodzaje linii zwłocznych, 3 rodzaje linii pożarowych, 12 rodzajów linii 24-godzinnych, linia wymuszająca komunikację do komputera, 2 linie sterujące załączeniem systemu lub podsystemu (impuls, poziom)
- zwiększenie liczby linii następuje przez dołączanie dodatkowych modułów 8, 16-liniowych lub urządzeń adresowalnych
- linie mogą być przydzielane niezależnie do dowolnego podsystemu
Klawiatury LCD-4500, LCD4501
- maksymalnie 16 klawiatur
- klawiatura może być przydzielona do dowolnego podsystemu
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD
- możliwość przeglądu bufora zdarzeń
- dodatkowe przyciski funkcyjne (LCD 4501)
- dodatkowa diodowa sygnalizacja załączenia i usterki
212 wyjść programowanych
- 2 wyjście tranzystorowe na płycie głównej (programowane na 1 z 58 trybów pracy)
- 64 wyjścia przekaźnikowe programowalne na 1 z 58 trybów pracy każde (maks. 16 modułów PC4204 z 4 wyjściami każdy)
- 144 wyjść tranzystorowych programowanych na 1 z 58 trybów pracy (9 modułów PC4216)
- 1 programowalne wyjście zasilania
- możliwość programowania 1 z 58 trybów
- 1 nadzorowane wyjście sygnalizacji alarmu, 12V (niestabilizowane), 700mA zabezpieczone bezpiecznikiem 5A
- napięcie wyjściowe stałe lub pulsujące
- możliwość programowania 1 z 58 trybów pracy

Pamięć zdarzeń
- przegląd 2800 ostatnich zdarzeń
- zapamiętanie daty i czasu zdarzenia
- wydruk bufora z poziomu instalatora
8 niezależnych podsystemów
- linie mogą być przydzielane do jednego lub kilku różnych podsystemów
- oddzielne klawiatury dla każdego podsystemu
- możliwość włączania i wyłączania dowolnego podsystemu z jednej klawiatury
- osobne kody dostępu do każdego podsystemu
- niezależne linie wezwania straży pożarnej, pogotowia, policji
- niezależne czasy na wejście i wyjście
- niezależne wyjścia programowalne dla każdego podsystemu

Moduł interfejsu RS-232 (PC4400)
- przeznaczony do podłączenia drukarki z wejściem szeregowym lub komputera z programem do lokalnego monitorowania systemu alarmowego
Wewnętrzna pamięć EEPROM
- pamięta zaprogramowane dane nawet po całkowitym odłączeniu zasilania
Opcje użytkownika
Uzyskiwane z klawiatury za pomocą menu np.:
- programowanie 9 rodzajów kodów dostępu - łącznie do 1000 kodów
- blokowanie linii przez upoważnionych użytkowników
- funkcje użytkowe takie, jak sterowanie urządzeniami, automatyczne załączanie, itp.
Dialer
Transmituje w formatach:
- 20 BPS 1400Hz/2300Hz
- CONTACT ID
- SIA
- PAGER (3 typy, w tym powiadomienie osobiste )

Opcje komunikacji
- wybieranie impulsowe i DTMF
- przejmowanie linii DPDT
- detekcja tonu centrali miejskiej
- odporność na zakłócenia
- trzy numery telefoniczne i 9 kodów potwierdzających

Wyjście alarmu akustycznego
- obciążalność prądowa 700mA, bezpiecznik 5A, 12V (podana wartość zgodna ze specyfikacją UL, która nie uwzględnia wydajności prądowej zasilania rezerwowego )
- stałe lub pulsujące napięcie wyjściowe
- możliwość przypisania do systemu lub wybranych podsystemów
Zasilacz stabilizowany 1,5 A na płycie centrali
- niezależne zabezpieczenie zasilania urządzeń, akumulatora i wyjścia alarmowego
- elektroniczne zabezpieczenie magistrali COMBUS
- kontrola napięcia sieci i akumulatora
Zegar systemowy
- wewnętrzny zegar synchronizowany częstotliwością sieci lub kwarcem
- możliwość zdefiniowania poprawki dobowej
Wyłączalne wyjście zasilające
- wyłączane, pomocnicze wyjście zasilania urządzeń z możliwością programowania różnych opcji Akumulator
- 12V minimum 7Ah żelowy Transformator
- napięcie wtórne 16,5 V, moc 40 VA
Napięcie wyjściowe
W normalnych warunkach, przy prawidłowym napięciu sieci i w pełni naładowanym akumulatorze, napięcie wyjściowe zasilacza wynosi 13,85 V. W przypadku zaniku napięcia sieci i rozładowaniu akumulatora, napięcie spada do 10V, po czym układ zabezpieczający odłącza akumulator nie dopuszczając do dalszego jego rozładowywania. Urządzenia zasilane z zasilacza płyty głównej powinny być przystosowane do pracy przy napięciu zasilania z zakresu 10 ÷ 14 V.
Tablice synoptyczne
- PC4632 - tablica 32 punktów
- PC4664 - tablica 64 punktów
Pozwalają na elastyczne i przejrzyste odwzorowanie aktualnego stanu systemu. Każda z diod może realizować 1 z 58 funkcji sygnalizacyjnych.

Stosowanie urządzeń adresowalnych

Urządzenia adresowalne przyłączane są do 2 -przewodowej linii która służy do komunikacji z panelem centrali. Maksimum 112 urządzeń adresowalnych może pracować w systemie z centralą PC4020A. Linii może być jedna lub dwie. Linie prowadzi się od zacisków (PGM1,COM) lub (PGM2, COM). Wyjścia PGM1, PGM2 pracują wtedy w trybie obsługi urządzeń adresowalnych.
112 urządzeń adresowalnych może pracować na jednej linii lub mogą być w dowolnej proporcji rozdzielone na dwóch liniach adresowalnych. Stosowanie urządzeń adresowalnych nie wyklucza wykorzystywania linii dozorowych na płycie i modułach rozszerzeń.

Typy urządzeń adresowalnych
Centrala współpracuje z następującymi urządzeniami adresowalnymi:
AMS-220 - czujnik dymu
AMS-220T - czujnik dymu i temperatury
AMB-300 - czujnik PIR
AMB-600 - podwójny PIR
AMA-100 - detektor zbicia szyby
AMP-700 - kontakt magnetyczny
AMP-701 - wejście uniwersalne

Instalacja linii urządzeń adresowalnych.
Okablowanie prowadzi się od urządzenia do urządzenia. Dozwolone jest wykonywanie odczepów. Przy urządzeniach adresowalnych nie stosujemy parametryzacji (bez rezystorów). W procesie przypisywania urządzeń adresowalnych do systemu instalator wprowadza do programu centrali 5 -cyfrowe numery identyfikacyjne urządzeń.

Kontrola dostępu w systemie z centralą PC4020A
16 - modułów kontrolerów drzwi PC4820
każdy moduł obsługuje 2 czytniki
- pojedyncze czytniki przy 2 drzwiach lub dwa czytniki przy jednych (kontrola wejścia/wyścia)
ruch kart rejestrowany w buforze zdarzeń centrali Pojemność systemu - 1000 kart
prawa dostępu dla 1000 użytkowników zależnie od drzwi i terminarza
definiowanie praw użytkownika do włączania i wyłączania podsystemu systemu alarmowego
nadanie statusu uprzywilejowanego użytkownika, który może zezwalać na dostęp użytkownikom o statusie wymagającym uzyskania zezwolenia (funkcja strażnika)
łatwość szybkiego unieważnienia karty

Włączanie i wyłączanie podsystemu/ systemu alarmowego

włączenie... po upewnieniu się, że w danym podsystemie nikt nie przebywa, włóż kartę do czytnika i wprowadź linię ARM kontrolera PC4820 w stan aktywny (zazwyczaj przyciskiem) opóźnienie automatycznego włączenia... kiedy słychać sygnał dźwiękowy zapowiadający możliwość automatycznego włączenia się podsystemu, włóż kartę do dowolnego czytnika obsługującego dany podsystem i wprowadź linię POST kontrolera PC4820 w stan aktywny (zazwyczaj przyciskiem). Automatyczne włączenie będzie opóźnione o maksimum 255 minut po czym system ponowi próbę uzbrajania systemu wyłączenie... włóż kartę do czytnika aby otworzyć zamek i wyłączyć podsystem w momencie otwarcia drzwi (naruszenie linii kontaktronu drzwiowego- linia DOOR kontrolera PC4820) sygnalizacja stanu podsystemu - w czytniku wyposażonym w diodę LED sposób jej świecenia informuje o statusie podsystemu

Wiele typów czytników kart.
- wykonania wewnętrzne i zewnętrzne
Polaris - czytniki kart z paskiem magnetycznym
Shadow Prox - czytniki zbliżeniowe zakresy działania od 10cm do 70cm
HID MiniProx, MaxiProx, ProxPro
- czytniki zbliżeniowe
czytniki kodu paskowego
Standard Weigand 26 bitów

Elastyczne programowanie
64 poziomy dostępu
100 siedmiodniowych terminarzy
- 4 strefy czasowe w ciągu dnia
- 4 grupy świąt - 366 dni
dla każdych drzwi:
odrębne terminarze otwarcia zamków
odrębne terminarze włączania systemu kartą
odrębne terminarze wyłączania systemu kartą
odrębne terminarze wykorzystywania przycisków wyjścia
dowolne przypisanie do jednego lub wielu podsystemów
indywidualne czasy otwarcia zamków
indywidualne czasy otwarcia drzwi
automatyczne przełączanie między czasem zimowym a letnim
programowanie: klawiatury LCD4500, LCD4501 lub przez komputer z oprogramowaniem DLS-2 wersja 1.3 lub DLS-3

Samodzielne działanie
w pełni samodzielne działanie ... baza danych 1000 kart i ustawienia programowe są przechowywane w nieulotnej pamięci modułu -kontrolera PC4820
- każdy moduł ma własny zegar
- w przypadku awarii zasilania lub uszkodzenia centrali
PC4020A każdy kontroler dostępu PC4820 może w pełni samodzielnie pracować z zasilaniem akumulatorowym Centrala PC4020A nadzoruje moduł kontrolera PC4820 w zakresie:
- usterek zamka
- spadku napięcia akumulatora
- sabotażu
- usterki zasilania czytnika
- braku zasilania sieciowego
- usterki zasilania dodatkowego
Sygnalizacja dźwiękowa czytników - czytnik sygnalizuje stan stałego otwarcia drzwi
- siłowe otwarcie drzwi jest sygnalizowane przez czytnik i generuje alarm jeśli system jest włączony (nie każdy czytnik jest wyposażony w brzęczyk)

Powrót