Alarmy do biura sklepu i domu

"Z naszymi alarmami mieszkasz bezpiecznie." Zadzwoń, zapytaj o rabat. Online: 5 osób.

alarmy DSC schematy połaczeń alarmy Satel Integra alarmy Satel Versa alarmy Satel Micra
Zobacz oferte produktów DSC Kliknij! alarmy DSC.
Zobacz schematy połączeń central DSC i Satel Kliknij! Schematy połączeń.
Zobacz oferte central Satel Kliknij! centrale Integra.
Zobacz oferte central Satel Kliknij! centrale Versa.
Zobacz oferte central Satel Kliknij! centrala Micra.

Wszystkim, którzy kupią u nas zestaw alarmowy oferujemy wsparcie techniczne.
Nasi technicy są do Państwa dyspozycji w godzinach pracy sklepu.


Nasza oferta

alarmy Satel
alarmy DSC
monitoring wideo

Podstawowe kategorie

Alarmy Satel. Centrale alarmowe Integra, Versa,
CA-10, CA-5, czujki, sygnalizatory, powiadomienia gsm. Centrale alarmowe firmy Satel, szczególnie te do większych obiektów charakteryzują się dużymi możliwościami rozbudowy i konfiguracji. Flagowym produktem tej firmy jest centrala alarmowe Integra 128 WRL. Cała oferta znajduje się w naszym sklepie Alarmy w dziale centrale Satel »

Alarmy DSC. Centrale alarmowe DSC 1616,
DSC 1404, DSC 1832, DSC 1864, DSC 4020, to urządzenia produkcji kanadyjskiej. Centrale alarmowe koncernu DSC znane są na całym świecie z niezawodności. Charakteryzuje je duża stabilność pracy i wysoka jakość wykonania. Nowe centrale DSC to HS2016, HS2032 i HS2064. Cała oferta DSC znajduje się w sklepie Alarmy w dziale centrale DSC ».

Monitoring. Kamery, rejestratory wideo i audio
do monitoringu sklepów, biur i posesji prywatnych. Rejestratory mają możliwość podglądu obrazu z kamer prez komputer PC, tablet, smartfon z każdego miejsca na świecie. W tej kategorii produktów mamy urzadzenia kilku firm. Z bardziej znanych to VTvision, MWPower, Dahua i wiele innych. Pełna oferta znajduje się w sklepie Alarmy na tej stronie »

Monitoring systemów alarmowychMonitoring telefoniczny systemów alarmowych


Idea monitoringu telefonicznego systemu alarmowego polega na wysyłaniu przez centralę alarmową sygnałów (danych) w formatach impulsowych lub tonowych do alarmowego centrum odbiorczego (np. do komputera lokalnej agencji ochrony wyposażonego w kartę odbiornika telefonicznego i specjalistyczne oprogramowanie) przez publiczną sieć telefoniczną.
Najczęściej transmisja z centrali alarmowej (systemu alarmowego) następuje w odpowiedzi na każdą zmianę stanu systemu (uzbrojenie, rozbrojenie systemu alarmowego, alarm, napad, usterki techniczne itp.). W zależnosci od zdarzenia następuje odpowiednia reakcja dyżurnego alarmowego centrum odbiorczego (np. w przypadku otrzymania informacji o alarmie wysyłany jest patrol interwencyjny agencji ochrony do chronionego obiektu). Zazwyczaj reakcja dyżurnego alarmowego centrum odbiorczego uzależniona jest od rodzaju umowy zawartej między klientem a agencją ochrony.idea monitoringu telefonicznego systemu alarmowego

Jak widać na rysunku transmisja sygnałów odbywa się z centrali alarmowej do centrum odbiorczego. Transmisja jest zawsze inicjowana przez centralę alarmową znajdującą się w chronionym obiekcie i odbywa się na koszt klienta.Zasada działania monitoringu telefonicznegoW przypadku zmiany stanu systemu alarmowego (uzbrojenie, rozbrojenie, alarm, usterka) centrala wybiera numer telefonu komputera alarmowego centrum odbiorczego. Po uzyskaniu połączenia wysyła sygnały (dane) w formatach impulsowych lub tonowych. Karta zainstalowana w komputerze PC centrum odbiorczego dekoduje sygnały o częstotliwości 1800 Hz i 1900 Hz oraz cyfry kodowane dwutonowo DTMF. Prędkość nadawania sygnału może się zawierać od 10 do 40 Pps. Karta generuje sygnały potwierdzenia o częstotliwości 1400 Hz lub 2300 Hz w zależności od protokołu transmisji stosowanego w centrali alarmowej. Identyfikacja protokołu transmisji odbywa się na bieżąco, w trakcie odbioru sygnału alarmowego. Procesor karty kontroluje zależności czasowe występujące w dekodowanym sygnale i w przypadku stwierdzenia ciągu impulsów spełniających kryteria czasowe określone w jednym ze standardów, karta wysyła do centrali sygnał potwierdzenia odebrania alarmu. Ilosć odebranych cyfr jest również ustalana na bieżąco i może wynosić od 5 (formaty 3/2 lub 4/1) do 15 (CONTACT ID DTMF).
Na monitorze komputera wyświetlane są na bieżąco informacje o wszystkich zdarzeniach na monitorowanych obiektach. Sygnały alarmowe mogą być kasowane ręcznie (alarm) lub automatycznie (uzbrojenie alarmu)Wymagania dotyczące systemów łączności cyfrowej wykorzystujących publiczną sieć telefoniczną.Dla obiektów dozorowanych1. Centrala alarmowa musi posiadać cyfrowy dialer telefoniczny przeznaczony do monitoringu obsługujący podstawowe formaty transmisji danych np.CONTACT ID lub 20 BPS 2300 Hz SESCOA FRANKLIN DCI VERTEX itd.
2. W dozorowanym obiekcie musi znajdować się linia telefoniczna.
3. Linia telefoniczna może być użytkowana wspólnie z innymi systemami zainstalowanymi w obiekcie dozorowanym.
4. Linia telefoniczna nie może być użytkowana wspólnie z usługami działąjącymi na zewnątrz obiektu dozorowanego.
5. W przypadku gdy linia telefoniczna nie jest zarezerwowana wyłącznie dla systemu alarmowego to:
- w czasie trwania zwykłej rozmowy telefonicznej gdy wystąpi sytuacja wymagająca transmisji, rozmowa powinna być przerwana automatycznie a informacja z systemu alarmowego przesłana z minimalnym opóźnieniem.
- nie powinno być możliwe zakłócenie działania systemu transmisji alarmu przez korzystanie z innych systemów użytkujących wspólnie tę samą linię telefoniczną.
6. Centrala alarmowa powinna monitorować poprawność połączenia między obiektem dozorowanym a centralą miejską.
7. Centrala alarmowa powinna sygnalizować stan tego połączenia.
8. Jeżeli jest możliwość wybierania drugiego numeru telefonicznego to ilość prób wybierania jednego nie powinna przekraczać czterech (przy jednym numerze max 16 prób).
9. Zanik zasilania podstawowego i rezerwowego nadajnika nie powinien powodować utraty danych (np. numer telefonu komputera centrum odbiorczego, numer obiektu, kodów raportujacych). Jeżeli zdolność zapamiętania danych zależy od zasilacza to powinna być zainstalowana oddzielna bateria o pojemności wystarczającej na zachowanie informacji na okres 6 miesięcy.
10. Sygnał o zaniku zasilania podstawowego powinien być przesłany do centrum odbiorczego w czasie równym połowie okresu nominalnej pojemności baterii.
Informacja o powrocie zasilania powinna być wysłana w ciągu 15 minut.Dla alarmowego centrum odbiorczego1. Liczba linii tworzących sieć oraz odbiorników powinna być taka aby przy przewidywalnym natężeniu ruchu prawdopodobienstwo dostępności odbiornika dla przychodzącego sygnału alarmu, w pierwszej próbie było większe niż 98% z wyjątkiem przypadków uszkodzenia, konserwacji, wyjątkowych warunków pracy.
2. Połączenie z centrali miejskiej do alarmowego centrum odbiorczego powinno być wykonane za pomocą specjalizowanych linii telefonicznych, które powinny być monitorowane.
3. Zdalne programowanie nadajnika (centrali alarmowej) powinno być możliwe tylko z centrum odbiorczego oraz sygnalizowane poczatkiem i końcem programowania.

Dane potrzebne do zaprogramowania centrali alarmowej do monitoringu telefonicznego

1. numer telefonu komputera alarmowego centrum odbiorczego.
2. numer identyfikacyjny obiektu.
3. format transmisji.
4. kody raportujące zdarzenia. W przypadku formatu Contact ID kody raportujące są już zaprogramowane w centrali alarmowej. Wystarczy tylko aktywować ten format transmisji.

Powyższe dane programują serwisy techniczne agencji ochrony. Dane te są poufne.Powrót