Alarmy Monitoring

Zamów montaż alarmu lub kamer

Instalujemy tylko markowe produkty

Zamów usługę Oferta

Schemat systemu alarmowego

schemat systemu alarmowego
Schemat instalacji alarmowej na przykładzie centrali Satel Integra

Kable do systemu alarmowego kładziemy przewodem YTDY 6x0,5 mm lub o podobnej specyfikacji od każdego urządzenia systemu alarmowego czujki, sygnalizatora, manipulatora do centrali alarmowej. Dodatkowo należy położyć przewód elektryczny 230V AC 3x1,5 mm do zasilania transformatora, który znajduje się w obudowie centrali alarmowej. Jeżeli w centrali jest przewidziany moduł komunikacyjny ethernetowy należy od routera do centrali alarmowej doprowadzić kabel sieciowy UTP np. UTP 4*2*0,5 KAT 5e Bitner .
Przewody instalacji alarmowej powinny być oddalone od przewodów sieci energetycznej a ich przekrój powinien zapewniać minimalne spadki napięcia.
Cała instalacja alarmowa (kable, puszki) powinna znajdować się w strefie chronionej a jej sposób wykonania powinien być taki aby utrudnione było nieuprawnione lub niezamierzone unieruchomienie. Jeżeli część instalacji prowadzona jest poza obszarem chronionym, to powinna przebiegać w rurach ochronnych a puszki instalacyjne powinny być wyposażone w ochronę antysabotażową.
Wszystkie połączenia instalacji alarmowej powinny być mocowane mechanicznie, zapewniać minimalną rezystancję styku i maksymalną rezystancję izolacji między sobą. Sposób wykonania instalacji oraz zastosowane kable powinny gwarantować rezystancję izolacji pomiędzy przewodami nie gorszą niż 100 kom oraz między przewodami a ziemią nie gorszą niż 300 kom.
Do zasilania w energię elektryczną systemów alarmowych powinny być stosowane dwa niezależne od siebie źródła: podstawowe 230V AC i rezerwowe akumulator bezobsługowy (zwykle znajduje się wewnątrz obudowy centrali alarmowej). Przełączanie pomiędzy nimi powinno następować automatycznie i nie powodować zakłóceń pracy systemu alarmowego. Urządzenia zasilające system alarmowy nie mogą być wykorzystywane do zasilania innych urządzeń. Czyli najlepiej w rozdzielni elektrycznej wydzielić odrębny obwód zasilający centralę alarmową.

    Zestawienie urządzeń alarmowych z rysunku:
  • Płyta Centrali alarmowej
  • Moduł komunikacyjny ethernetowy
  • Manipulator do obsługi systemu
  • Czujki ruchu
  • Sygnalizator zewnętrzny
  • Obudowa centrali
  • Transformator T
  • Akumulator

Ostatnia aktualizacja 01.2021

Zobacz w sklepie Powrót